top
Opera Forlag
Om forlaget
Bestill
Våre bøker
Anmeldelser
Bokhandel
Forside
space space

les mer Bokanmeldelser Operaen
space
les mer Bokanmeldelser Mozart
space
les mer Bokanmeldelser
     Norges Opera og balletthistorie


space  
Bokanmeldelser OPERAEN:

Anmeldelse i Klassisk kulturmagasin


En vakker bok om et vakkert bygg. Den tar seg bra ut på kaffebordet, men er først og fremst underholdende og kunnskapsgivende lesning.

Praktverk om Operaen
av MONA LEVIN
Aftenposten.

Den norske Opera & Ballett i Bjørvika har vært mer komplisert og krevende å reise enn en borerigg. Dokumentasjonen om de forskjellige sidene av huset og alt det skal romme, er på kort tid blitt ganske omfattende. I rekken av vakkert utstyrte og gjennomillustrerte storformats kaffebordsbøker om operahuset, står OPERAEN i en særstilling – i likhet med bygget selv.
Ikke bare er det siden april (08) besøkt av mer enn 800.000 nysgjerrige mennesker, ikke bare har så mange vært innendørs at budsjettet for toalettpapir er fullstendig sprengt, men bygget fikk tidligere i høst også prisen World Cultural Building of the Year 2008 ved den internasjonale arkitekturfestivalen i Barcelona.

OPRAEN er heldekkende i den forstand at den ikke bare behandler alle sider av arkitekturen samt arkitektens overordnede filosofi, de avanserte teknologiske og akustiske utfordringene og løsningene, byggeperioden arbeiderne og byggherren Statsbygg, undervannsfundamentering, spennende blikk back-stage underveis og frem til ferdig hus, men den presenterer også en 1000-års Bjørvika-historikk (Ulf Grønvold) og en meget informert gjennomgang av den godt over 100 år lange politiske ouvertyren til Stortingets endelige byggevedtak.

Odd Inge Skjæveslands kapittel ”Maratonslalåm” kan leses som en kriminalnovelle eller en tragikomisk skildring av alt som gjennom årene gikk forut av absurde politiske inn – og utspill, de forskjelligste forsøkene på å torpedere planene, samt diverse uforutsette hendelser underveis. Ikke minst får Anne Enger (Lahnstein) honnør for sin stahet da hun som kulturminister fikk trumfet gjennom en ”frimerkeregulering” (med støtte av bl.a. Venstres Odd Einar Dørum) av Bjørvika-operaen – altså uavhengg av resten av byplanleggingen. Uten den hadde neppe Operaen stått der i dag.

Dette er en vakker, underholdende og kunnskapsgivende bok – en som tar seg ut på bordet, men først og fremst egner seg til lesning.blank

Praktbok om operaen
Av Kjell Moe, Kulturspeilet

Mens mediene riktig gasser seg i alle de vanskelighetene den nye operaen har i sin åpningssesong foreligger denne flotte boken. Det er et bokverk som beskriver det nye operahuset fra A til Å, den politiske situasjonen da det ble vedtatt. arkitektenes visjoner for bygget og alle de store prosjektene reisingen av det nye operabygget omfatter. For de som er opptatt av tall er de siste sidene forbeholdt sentrale nøkkelopplysninger.

Det er omfattende og svært interessant lesing. Odd Inge Skjævesland gir oss et tilbakeblikk på hva som skjedde på 1990-tallet og de politiske prosessene og konstellasjonene som var til stede da det endelige vedtaket om byggingen ble fattet. Vi får også en kortfattet innføring i norsk operavirksomhets historie.

Dette er imidlertid bare ouverturen. Direkte morsomt blir det når byggeprosessen starter og man skal sortere seg ut i konglomeratet av eiendomsforhold og hvem som har ansvaret for hva når det gjelder grunnen i Bjørvika. Et sted avstedkommer det denne beskrivelsen: "Staten skulle samarbeide med staten, som skulle samarbeide med staten, som skulle samarbeide med kommunen, som måtte ha hjelp av staten for å finne ut av hvem som skulle snakke med staten på vegne av kommunen".

Etter åpningen i april har dette huset blit en publikumsmagnet og turiststtraksjon uten sidestykke. Superlativene hagler i alle verdens aviser. Strømmen av besøkende ned i Bjørvika har vært enorm. På enkelte dager i sommer har det vært å sammenlikne med et fuglefjelI av alle de som ønsker å spasere på det marmorkledte taket. Nylig vant bygningen en internasjonal arkitektpris som det fremste kulturbygget i verden i 2008. Med ett er Norge rykket helt i forgrunnen internasjonalt - når det gjelder opera!
Norge har fått seg en turistattraksjon som setter selv Holmenkollen i skyggen. Symbolsk nok er bakken nå i høst blitt revet og nå ser man ikke lenger noe hvitt skjortebryst i Oslos åser, men et snøhvitt isfjell av marmor midt nede i byen omtrent der Oslos første bebyggelse fant sted for tusen år siden.

I denne boken får vi illustrert og beskrevet hele den kompleksiteten som ligger bak det nye operabygget.
En kan ikke bli mindre enn imponert over hva som har funnet sted. Ingen økonomiske overskridelser eller skandaler - selv om vi ennå venter på den Fr.p.politikeren som bramfritt gikk ut og garanterte merkostander og lovet å spise hatten sin hvis så ikke skjedde. Byggingen er en seier for alle som har vært involvert i den, prosjektering, byggeledelse, organisering, teknologi...
Et kapitel omhandler den nye scenens omfattende teknologi, kanskje verdens fremste for et scenehus. Sidene 164 - 170 bør bli obligatorisk lesing for den NRK-medarbeideren som i beste sendetid forkynte på hovent Frognerfruevis at 'disse scenearbeiderne' burde ta seg lappen i dreieskivekjøring!

Denne boken kan også sees som en hyllest til Bjørn Simensen, operasjefen som med sin ukuelige tro og ståpåvilje endelig fikk se virkeliggjøringen av en mer enn hundre års drøm: et eget norsk operahus.

Kulturspeilet har fulgt prosessen fra det første politiske vedtaket ble fattet og sett hvordan bygget har reist seg dag for dag fra spatak til spatak. Gleden over å få dette bygget og hva det medfører av rike stunder og opplevelser i de få månedene det har vært i drift, skal ikke overskygges av de innkjøringsproblemene det har.

Boken er en perle og den rette gavebok i disse årstider, selv om den er stiv i pris. Men hva betaler man ikke for et klenodium!


Jon Otterbeck (red.): Operaen
Bidrag fra bl.a.Trond Giske, Odd Inge Skjævesland, Bjørn Simensen og personer fra ulike fagmiljøer i operaen, Statsbygg og leverandørene
:Opera Forlag 2008, 202 s.

blank
space space
Opera Forlag
space       © 2016 Opera Forlag. All rights reserved.   Designed by virtualena.com